Hallitus

Yhdistyksen hallitus 

Hallituksessa on yhdistyksen sääntöjen mukaan kerrallaan 8 jäsentä ja puheenjohtaja.

Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.

2019, puheenjohtaja Jyrki Vikla,  041 44 77 149