PAPPILANPELTO-JÄRNBÖLE ASUKASYHDISTYS

© Pekka Silvennoinen

Asukasyhdistys toimii Porvoon kaupungissa Pappilanpellon ja Järnbölen alueen asukkaiden yhdyssiteenä ja sen tarkoituksena on edistää alueen viihtyvyyttä ja asukkaiden kanssakäymistä sekä valvoa jäsentensä yhteisiä etuja. Yhdistys toimii myös kanavana päättäjien suuntaan. Alueellamme on hieman yli 500 taloutta.

Yhdistys on perustettu 23.1.1986 ja toimii edelleen aktiivisesti järjestäen vuoden aikana erilaisia tapahtumia. Lisäksi liikenneasioissa on otettu kantaa ja oltu mukana Porvoon kaupungin liikenneselvitystyöryhmässä koskien Porvoon vanhan kaupungin ja pohjoisten osien liikenneverkkoselvitystä.

Jäsenet voivat tuoda omia ehdotuksiaan ja asioitaan esille, olemalla yhteydessä asukasyhdistyksen hallitukseen tai osallistumalla keväisin maalis- huhtikuussa järjestettävään vuosikokoukseen.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun, joka tällä hetkellä on 10 euroa/ talous. Maksamalla jäsenmaksun on siis tukemassa yhdistyksen toimintaa, joka vaatii myös taloudellisia voimavaroja ja niistä pääosa rahoitetaan jäsenmaksuilla. Jäsenyys itsessään ei velvoita mihinkään.

Toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan jokaiseen talouteen jaettavilla tiedotteilla.

Yhhdistyksen Facebook-sivut: https://www.facebook.com/PappilanpeltoJarnboleAsukasyhdistys/

Pappilanpelto- Järnböle asukasyhdistys – Prästgårdsåkern- Järnböle invånareförening r.y